Wüstenrot, stavebná sporiteľňa, a.s.

Adresa:
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
Kód banky:
7930
BIC kód banky:
WUSTSKBA
Web:
http://www.wustenrot.sk/


Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a.s. bola založená na Slovensku v roku 1993. V roku 2004 bolo schválené nové meno spoločnosti - Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Korene stavebnej sporiteľne však siahajú až do 20. rokov minulého storočia, keď nemecký spisovateľ George Kropp založil prvú nemeckú stavebnú sporiteľňu - Združenie priateľov, ktorá sa neskôr premenovala na Stavebnú sporiteľňu Združenie priateľov Wüstenrot.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa svojim klientom poskytuje rôzne produkty a služby – Sporenie (Rodinné sporenie, Krôčik – sporenie pre deti, Sporenie Istota, Sporenie Vernosť, Bonus vklad, Flexibil), Akciové medziúvery Akurát (Akurát Plus, Akurát Hypo, Akurát 4), REKOFOND – akciové medziúvery a Flexibil programové vybavenie.