VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Adresa:
Vysoká 9, 810 00 Bratislava 1
Kód banky:
3100
BIC kód banky:
LUBASKBX
Web:
http://www.volksbank.sk/


VOLKSBANK Slovensko, a. s. je banka, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Majoritným akcionárom banky je rakúska spoločnosť Volksbank International AG. Spoločnosť Volksbank bola založená v roku 1850 a sídli vo Viedni. Momentálne pôsobí v Rakúsku, Nemecku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Ukrajine a na Malte. Celá sieť má vyše 600 obchodných zastúpení a takmer 6000 zamestnancov. Volksbank Slovensko má 41 pracovísk na našom území, z toho 16 v Bratislave.

Portfólio služieb a produktov Volksbank je rozdelené do niekoľkých kategórií – Osobné financie ( bežné účty, platobný styk, elektronické bankovníctvo, sporenie a investovanie, úvery, poistenie), Podnikatelia a malé firmy (financovanie, treasury, programy služieb, EÚ fondy), Stredné a veľké firmy (firemné bankovníctvo, konktakty, trade finance a iné), Medzinárodné financovanie a Privátne bankovníctvo.