UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Adresa:
Šancová 1, 813 33 Bratislava
Kód banky:
1111
BIC kód banky:
UNCRSKBX
Web:
http://www.unicreditbank.sk/


UniCredit Bank Slovakia a.s. vznikla v roku 2007 zlúčením dvoch slovenských bánk – UniBanka, a.s. a HVB Bank Slovakia, a.s.. Obe banky predtým pôsobili na slovenskom trhu 17 rokov. Banka je súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe, ktorá sa riadi modernou firemnou kultúrou a hodnotami Charty integrity. Majoritným akcionárom bankz je banková spoločnosť UniCredit Group, ktorá pôsobí v 22 európskych krajinách, má vyše 40 miliónov klientov, 180000 zamestnancov a 10000 pobočiek v celej Európe.

Okrem tradičných produktov a služieb pre občanov a podnikateľov má UniCredit Bank vo svojej ponuke aj služby pre firmy s ročným obratom vyšším ako dva milióny eur. Okrem toho v ponuke nájdeme aj private banking, ktorý podľa prieskumu anglického magazínu Euromoney označili experti z 256 bánk za najlepší. Svojim klientom ponúkajú kreditnú kartu VISA Infinite, ktorá prináša novú úroveň služieb.