Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Adresa:
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1
Kód banky:
3000
BIC kód banky:
SLZBSKBA
Web:
http://www.szrb.sk/


Slovenská záručná a rozvojová banka vznikla v roku 1991. V roku 2002 prišlok premene právnej formy zo štátneho peňažného ústavu na akciovú spoločnosť a na prelome rokov 2003 a 2004 začala banka poskytovať dva druhy záruk – s priamym a nepriamym zabezpečením. Od roku 2004 banka v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva začala poskytovať preklenovacie úvery na vykrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov na obdobie od vzniku nákladov pre poľnohospodárov. Banka má regionálne zastúpenie v jedenástich slovenských mestách a 100% akcionárom banky je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Portfólio produktov SZRP obsahuje okrem bankových záruk (na úvery, finančné úvery určené pre obce a mestá na výstavbu obecných nájomných bytov, rýchle bankové záruky KLASIK a PRÉMIUM) aj úvery (priame, MIKROúver, Úver podnikateľa, Podnikanie mladých, Rozvoj III, Vidiek, Pôda, Poľnoúver a iné), vkladové produkty (bežnú účty a terminované vklady) a platobné služby.