Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa:
Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava
Kód banky:
0900
BIC kód banky:
GIBASKBX
Web:
http://www.slsp.sk/


Slovenská sporiteľna je banka, ktorá pôsobí na Slovensku od 19. Storočia, keď existovali pobočky Die Erste oesterreichische Spar-Casse v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Levoči. Od roku 1953 bola súčasťou Československej štátnej sporiteľne a od roku 1969 pôsobí ako samostatná zložka – Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. Slovenská sporiteľňa je v súčastnosti najváčšia komerčná banka na Slovensku. Od roku 2001 je majoritným vlastníkom banky finančná skupina Erste Group Bank AG. Je to jeden z najväčších poskytovateľov finančných služieb v Európe a má viac ako 17,2 milióna klientov v celej Európe.

Svojim klientom poskytuje Slovenská sporiteľňa širokú škálu produktov a služieb, od tradičný bežných účtov (SPOROžíro v domácej mene, v cudzej mene, vysokoškolák, EURO<26, senior), platobné karty, elektronické bankovníctvo (internetbanking, telephonebanking, Sporopay, Sporotel, SMS banking, mailbanking, iPhone aplikácia), úvery (na bývanie, hypotekárne úvery pre mladých, spotrebné úvery Čokoľvek), termínované vklady, sporenia, vkladné knižky, cenné papiere, osobitné investičné príležitosti a mnohé iné.