Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Adresa:
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
Kód banky:
5900
BIC kód banky:
PRVASKBA
Web:
http://www.pss.sk/


Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. vznikla v roku 1992 zápisom do obchodného registra. Založili ju tri renomované európske bankové inštitúcie - Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú., nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. bola prvou špecializovanou bankou na stavebné sporenie v rámci celej strednej a východnej Európy. Spoločnosť sídli v Bratislave.

Okrem stavebného sporenia, ktoré spoločnosť poskytuje prostredníctvom poradenských rozborov s kvalifikovanými obchodnými zástupcami, ponúka PSS aj stavebné úvery, medziúvery na rýchle financovanie, úvery s poistením, postupné financovanie rodinného domu a financovanie domov na pozemkoch v Krásnej pri Jazere pri Košiciach. Okrem toho tu nájdeme aj ponuku pre spoločenstvá vlastníkov domov a iných správcov (zatepľovanie, energetické poradenstvo, financovanie veľkých zdrojov, peniaze na opravu strechy a iné úpravy bytového domu).