Adresa:
Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
Kód banky:
8120
BIC kód banky:
BSLOSK22
Web:
http://www.privatbanka.sk/


Privatbanka, a.s. vznikla ako prvá banka na Slovensku, ktorá sa venuje privátnemu bankovníctvu. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí od novembra 2005, predtým pôsobila pod menom Banka Slovakia. Okrem privátneho bankovníctva sa venuje aj oblasti korporátneho bankovníctva. V roku 2007 sa novým majoritným akcionárom spoločnosti stala finančná skupina Penta Investments Limited, ktorá je 100% akcionárom Privatbanky. Banka zachováva princíp indiviuálneho prístupu ku klientovi a pripravuje pre nich inovatívne finančné riešenia, optimalizované pre ich potreby. Uplatňujú tiež zásadu najvyššej možnej diskrétnosti, plne rešpektujúc právo klientov na súkromie. Okrem Slovenska pôsobí Privatbanka od roku 2006 aj v Českej republike.

Pre svojich klientov Privatbanka pripravila portfólio služiev v oblastiach privátneho bankovníctva (Privatbanka Wealth Management, Health Mamagement, Exclusive Zone), korporátneho bankovníctva (úvery a financovanie, asset management, treasury) a tiež aj štandardné bankové služby pre podnikateľov a živnostníkov.