Poštová banka, a.s.

Adresa:
Prievozská č. 2/B, 821 09 Bratislava 2
Kód banky:
6500
BIC kód banky:
POBNSKBA
Web:
http://www.pabk.sk/


Poštová banka vznikla v roku 1991, keď bola zaregistrovaná ako akciová spoločnosť. Motívom jej vzniku bola potreba existencie peňažného ústav pošty, ktorý sa bude zameriavať na racionalizáciu celej organizácie a vytvorenie spojenia s novo sa tvoriacou bankovou sústavou. Neskôr v roku 1992 bola Poštová banka rozdelená na dve nástupnícke organizácie – Poštová banka, a.s., Praha a Poštová banka, a.s., Bratislava. Členmi bankovej skupiny Poštová banka sú aj PRVÁ PENZIJNÁ správ. spol., a. s., Poistovňa Poštovej banky a Nadácia Poštovej banky.

V rámci osobných financií nájdeme v ponuke služieb Poštovej banky balíky služieb Klasik, Komfort, Maxi, vkladové produkty, úvery pre obyvateľstvo, tuzemský platobný styk, E-banking, retailové poradenstvo a investičné produkty. Pre právnické osoby sú určenné firemné financie, kde nájdeme podnikateľské účty, vkladové produkty, úvery, platobné karty, E-banking, firemných poradcov a kapitálové trhy (brokerské služby, global custody, REPO obchody s cennými papiermi, obchodovanie s ostatnými derivátmi kapitálového trhu a mnohé iné).