OTP Banka Slovensko, a.s.

Adresa:
Štúrova 5, 813 54 Bratislava 1
Kód banky:
5200
BIC kód banky:
OTPVSKBX
Web:
http://www.otpbank.sk/


OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálna banka rodinného typu, ktorá ponúka svoje produkty a služby fyzickým a právnickým osobám. Jej ponuka je prispôsobená požiadavkám viacerých generácií od najmladších po najstarších. Majoritným vlastníkom banky je maďarská banka OTP Bank Nyrt, ktorá vlastní vyše 97% podiel v akcií a je najväčšou finančnou inštitúciou v Maďarsku. Celá OTP Group poskytuje služby pre 11,9 milióna klientov v 1500 pobočkách v celej strednej a východnej Európe. Ďalšími minoritnými akcionármi sú slovenské spoločnosti a drobní akcionári. Banka disponuje sieťou pobočiek, ktorých je dohromady 71 po celom Slovensku, ústredie ja v Bratislave.

Ponuka služieb OTP Banky Slovensko zahŕňa množstvo produktov a služieb, okrem iného depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, domáci a medzinárodný platobný styk, úverové služby, poradenské služby a treasury a investičné služby.