Komerční banka Bratislava, a.s.

Adresa:
Hodžovo námestie 1/A, P.O. Box 137, 810 00 Bratislava
Kód banky:
8100
BIC kód banky:
KOMBSKBA
Web:
http://www.koba.sk/


Komerční banka, a.s. je materská spoločnosť Skupiny KB a tiež súčasťou medzinárodnej skupiny Société Générale. Komerční banka vznikla v roku 1990 v Českej republike vyčlenením obchodnej činnosti z bývalej Štátnej banky československej. Komerční banka je univerzálnou bankou so širokou ponukou služieb v oblasti retailového, podnikového a investičného bankovníctva.

Slovenská pobočka banky s názvom Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky sa orientuje hlavne na stredné a veľké firmy s obratom od 33 miliónov € za rok. Pobočka pre svojich zákazníkov poskytuje štandartné služby ako účty a platobné služby (účty v cudzej mene a eurách, homebanking, internetbanking, terminované účty), korporátne financovanie (eskontný úver, kontokorentný úver, revolvingový úver, úver na nákup akcií, úver na prevádzkové a investičné potreby a iné), treasury a investičné bankovníctvo, trade finance (bankové záruky, dokumentárne inkaso, forfaiting, odkup pohľadávok, exportný odberateľský úver) a tiež služby ako KB Leasing a KB Fleet lease.