Adresa:
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4
Kód banky:
8320
BIC kód banky:
JTBPSKBA
Web:
http://www.jtfg.sk/


J&T Banka sa zameriava na firmy a podnikateľov, ktorí vyžadujú výraznú mieru individuálneho prístupu. Klientmi sú nielen významní investori a firmy, ale aj veľké inštitúcie. Banka má v súčastnosti pobočky aj v iných krajinách – v Českej republike, vo Švajčiarsku, v Rusku a na Barbadose. Banka poskytuje všetky základné služby ako vedenie bežných účtov, zaistenie domáceho a zahraničného platobného styku, vydávanie platobných kariet, bežné hotovostné operácie, homebanking alebo internetbanking. Okrem toho poskytujú služby ako termínované a štrukturované vklady, poradenstov a financovanie projektov.