ING Bank

Adresa:
Jesenského 4/c, 814 99 Bratislava
Kód banky:
7300
BIC kód banky:
INGBSKBX
Web:
http://www.ing.sk/


ING Banka pôsobí u nás od roku 1991, kedy investovala prví vlastné prostriedky na Slovensku. ING Group má 200 ročné skúsenosti s oblasťou bankovníctva, poisťovníctva, investícií a dúchodkov vo viac ako 40 krajinách. Od roku 1996 pôsobí u nás aj ING Životná poistovňa a od roku 2004 aj ING doplnková dôchodková poistovňa a ING dôchodková správcovská spoločnosť. ING má na našom trhu širokú škálu produktov a služieb – Životné poistenie, Starebné dôchodkové poistenie, Doplnkové dôchodkové poistenie, ING Fondy, ING Konto, Osobné finančné plánovanie a Commercial Banking.