Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa:
Hodžova č. 11, 010 11 Žilina,
Kód banky:
5600
BIC kód banky:
KOMASK2X
Web:
http://www.primabanka.sk//


Prima banka Slovensko, a.s., pôsobí na trhu od roku 1993. Je jednotkou na trhu v poskytovaní služieb pre mestá a obce. V súčasnosti sa zameriava najmä na rozvoj retailového bankovníctva. V súlade s touto dlhodobou stratégiou zvyšuje dostupnosť služieb pre klientov rozširovaním siete pobočiek a bankomatov. Pri svojich produktoch a procesoch sa zameriava najmä na jednoduchosť, rýchlosť a výhodnosť. Podrobné informácie sú zverejnené na www.primabanka.sk