ČSOB stavebná sporiteľňa

Adresa:
Radlinského 10, 813 23 Bratislava 1
Kód banky:
8170
BIC kód banky:
KBSPSKBX
Web:
http://www.csobsp.sk/


ČSOB Stavebná sporiteľňa je dcérskou spoločnosťou Československej obchodnej banky, a.s. Svojim klientom ponúka široké spektrum rôznych produktov a služieb. Ponuka stavebného sporenia je veľmi výhodnou investíciou do budúcnosti, ktorá nám prináša možnosť získať stavebný úver s nízkou úrokovou sadzbou a zároveň prináša zhodnotenie vkladov. Aj vďaka štátnej prémii, úrokmi a svojimi vkladmi si sporiteľ nasporí časť prostriedkov a zvyšnú časť môže ziskať prostredníctvom stavebného úveru. Štátna prémia sa vypláca raz za rok a jej hodnota je 66,39€. Táto prémia nepodlieha dani z príjmu a môže ju získať každý člen rodiny.

ČSOB ponúka vo svojom produktovom portfóliu hneď niekoľko možností ako začať, od okamžitého úveru, cez sporenie PROFIT a PROFIT PLUS, sporenie pre deti PROFIT Kľúčik až po úvery na obnovu bytových domov s využitím produktu Obnova.