ČSOB

Adresa:
Michalská č. 18, 815 63 Bratislava
Kód banky:
7500
BIC kód banky:
CEKOSKBX
Web:
http://www.csob.sk/


ČSOB banka je jedna z najnznámejších slovenských bánk, ktorá vnikla pred vyše štyridsiatimi rokmi. Vznikla ako pobočka zahraničnej banky – Československej obchodnej banky Praha. Od roku 2008 pôsobí na Slovensku ako samostatný právny subjekt. Vlastníkom a jediným akcionárom banky je belgická banková skupina KBC, ktorá vznikla v roku 2005 a dnes je lídrom na belgickom trhu. Zameriava sa na obyvateľstvo, malé a stredné podniky a na privátne bankovníctvo.

Okrem bežných účtov pre ľudí a firmy ČSOB ponúka pre svojich zákazníkov aj prívátne bankovníctvo (individuálna banková starostlivosť prostredníctvom privátneho bankára), hypotéky (VARIO hypotéka, bezúčelová hypotéka, kombinovaná hypotéka, hypotéka pre novostavby), spotrebiteľské úvery (bezúčelový, na bývanie, na auto), vkladové produkty (termínovaný vklad, sporiace účty, vkladné knižky), sporiace programy (Invest mix, Invest garant, Optimum profit), podielové fondy, stavebné sporenie a mnohé iné.