Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

Adresa:
Klemensova č. 2/A, P.O. Box č. 70, 810 00 Bratislava,
Kód banky:
CRLYSKBX
BIC kód banky:
8020
Web:
http://ca-cib.com/


Crédit Agricole CIB je korporátna a investičná banka, ktorá poskytuje svojim klientom širokú škálu bankových produktov a služieb. Klientmi tejto banky sú väčšinou veľké medzinárodné firmy, spoločnosti typu joint-venture a exportne orientované slovenské podniky. Na Slovensku banka pôsobí od roku 1993 a od roku 2006 sú zlúčené podporné funkcie spoločne pre Slovenskú aj Českú republiku. Banka svojim klientom poskytuje širokú škálu služieb štruktúrovaného financovania a služieb na kapitálových trhoch.