Commerzbank A.G.

Adresa:
Rajska 15/A, 811 08 Bratislava
Kód banky:
8050
BIC kód banky:
COBASKBX
Web:
http://www.commerzbank.sk/


Commerzbank A.G. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995, kedy bolo zriadené zastúpenie v Bratislave a po získaní licencie v roku 2003 vznikla oficiálna počka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená poskytovať finančné služby korporátnej klientele. Commerzbank má viac ako 70 pobočiek v 43 krajinách celého sveta. Svojim klientom, teda stredným, veľkým a nadnárodným spoločnostiam, ponúka produkty ako Prevádzkové, Investičné a Štrukturované financovanie, Platobné služby (Multicash, Companyworld PAYMENT, Tuzemský a cezhraničný platobný styk), Riadenie investícií, Trade Finance, Poradenstvo a Riadenie rizík.