O bankách

Banka je inštitúcia, ktorá poskytuje finančné služby. Jej základnou činnosťou je zhromažďovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov, ktoré formou úveru dáva k dispozícii a nastavovaním úrokov zhodnocuje. Týmto spôsobom umožňuje pohyb peňazí v ekonomike a sprostredkováva využívanie dočasne voľných zdrojov.
Prevádzkovanie týchto služieb je regulované štátom. Banka preto pre svoju činnosť potrebuje bankovú licenciu a podlieha bankovému dohľadu, ktorý väčšinou vykonáva centrálna banka - na Slovensku je to Národná banka Slovenska v Bratislave, ktorá vznikla 1. januára 1993.

Obchodné banky môžu byť buď univerzálne - to znamená, že poskytujú široký register bankových služieb - alebo špecializované na jednotlivé činnosti. Táto špecializácia vyplýva buď zo zákona (ak je v krajine bankový systém univerzálny alebo špecializovaný), alebo dobrovoľne z povahy banky v SR.

Delenie bánk podľa špecializácie:
* poskytovanie služieb občanom - sporiteľne
* služby pre firmy - investičné banky.