Banco Mais, S.A

Adresa:
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Kód banky:
8400
BIC kód banky:
-
Web:
http://www.bancomais.sk/


Banco Mais, S.A., pôsobí na Slovensku od roku 2005, kedy bola založená pobočka v Bratislave. Pôvodne však banka vznikla v Portugalsku, koncom osemdesiatych rokov, ale až v roku 2000 sa premenovala na Banco Mais. Do ponuky produktov tejto banky patí okrem úverov pre vozidlá aj úverový produkt a dlhodobý prenájom, leasing a tzv. priamy úver – osobný spotrebný úver. V Portugalsku si banka stále uržiava vedúce postevanie na trhu financovani jazdených vozidiel. Stratégia banky je založená na udržaní a konsolidácii pozície na domácom trhu, vývoji podnikateľských oblastí a intenzifikácii medzinárodných procesov a projektov.